Vstupné systémy

Uvažujete nad pohodlným a bezpečným vstupom do vašej bytovky, firmy alebo skladu? Ideálnym riešením sú elektronické vstupné systémy. Poskytujú mnoho výhod od komfortného vstupu do objektu jednoduchým priložením karty alebo čipu až po vysokú bezpečnosť proti neoprávnenému vniknutiu do objektu. 

Súčasti systému:

Systém je tvorený riadiacou jednotkou bezpečne umiestnenou v objekte, elektrickým alebo elektromagnetickým zámkom, čítačkou a samozrejme vstupnými kartami a čipmi. Ďalej sú to komunikačné zariadenia, ktoré umožňujú pohodlnú audio alebo aj video komunikáciu medzi osobami vo vnútri a mimo objektu.

 

Funkcionalita systému:

Efektivita systému spočíva aj v jednoduchosti udeľovania práva na vstup. Každý vstupný čip alebo karta majú svoj vlastný jedinečný kód, ktorý je možné jednoducho uložiť do databázy systému a rovnako ho z nej vymazať. Napríklad pri strate vstupného čipu sa dá jeho kód jednoducho odstrániť z databázy systému a nehrozí vniknutie cudzej osoby, ktorá by čip našla. V neposlednom rade systém poskytuje možnosť vytvárania histórie vstupov. Pomocou histórie vstupov sa dá určiť presný čas vstupu a majiteľa konkrétnej karty alebo čipu.

 

Ochrana proti kopírovaniu:

Do systému je možné zakomponovať zariadenie, ktoré dokáže odhaliť a blokovať neoriginálne, teda falošné čipy.

 

Maximalizovanie bezpečnosti:

Pre zachovanie najvyššej úrovne bezpečnosti je vhodné systém doplniť o kvalitnú vstupnú bránu (odporúčame hliníkovú), ktorá je zabezpečená elektromagnetom ovládaným prostredníctvom elektronického vstupného systému.

Scroll to Top