Elektrická požiarna signalizácia

Požiarne hlásiče sú elektrické zariadenia, ktoré výrazne zvyšujú bezpečnosť akéhokoľvek objektu. Sú to detektory dymu, plynu a tepla so schopnosťou varovať vyhlásením poplachu pri vzniknutom požiari, alebo úniku nebezpečného plynu.

Po vyhlásení poplachu je ochrana vášho majetku a zdravia zabezpečená viacerými spôsobmi. Prvotnú ochranu poskytuje už samotné zvukové a svetelné hlásenie poplachu. Ďalej je systém schopný komunikovať s ďalšími bezpečnostnými prvkami ako je automatický hasiaci systém, evakuačný rozhlas, systém uzatvárania protipožiarných prechodov a taktiež dokáže privolať pomoc hasičov.

Všetky zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie musia byť napojené na požiarnu ústredňu, cez ktorú sa vykonávajú všetky nastavenia.

Najčastejšie používané zariadenia:

 

  • Automatické hlásiče – štandardné hlásiče aj špeciálne hlásiče navrhnuté pre prostredie s nebezpečenstvom výbuchu
  • Tlačidlové hlásiče – štandardné tlačidlové hlásiče, hlásiče navrhnuté pre prostredie s nebezpečenstvom výbuchu (obe varianty dostupné s krytím až IP67)
  • Špeciálne hlásiče – lineárne teplotné hlásiče, hlásiče do vzduchotechniky, lineárne optické hlásiče, nasávacie dymové hlásiče, plamenné a teplotné hlásiče
  • Signalizačné zariadenia – sirény, majáky, paralelné signalizácie (k dispozícii sú aj varianty navrhnuté do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu)
Scroll to Top