Evakuačný rozhlas

Evakuačný rozhlas je používaný na verejných miestach s veľkým počtom osôb (obchodné centrá, vlakové, či autobusové stanice alebo štadióny.  Jeho cieľom je upozorniť osoby na nebezpečné situácie a zaistiť čo najrýchlejšiu evakuáciu nebezpečnej oblasti. Pomáha predísť chaosu a panike. Evakuačný rozhlas je možné zároveň použiť na hlásenie oznamov v aktuálnom čase, alebo prehrávanie hudby.

Kompletne VdS certifikovaný systém evakuačného rozhlasu VARIODYN D1 od spoločnosti Honeywell so svojou modulárnou koncepciou umožňuje jeho použitie v malých aj veľkých systémoch požiarneho rozhlasu a ozvučenia. Ako celok je možné systémy prepojiť pomocou siete a vytvoriť komplexnú ochranu osôb napríklad v rozsiahlych komplexoch. Samozrejmosťou je, že tento systém vyhovuje normám EN60849 a EN54.

Scroll to Top