Ocenenia udelené Národným informačným strediskom Slovenskej republiky

Stabilný podnik 2015

Spoločensky zodpovedný podnik 2015

Bonitný podnik 2014

Bonitný podnik 2013